KÜNYE

ŞİRKET BİLGİLERİ - Kral FM

 • Ünvanı KRAL MÜZİK MEDYA HİZMETLERİ A.Ş.
 • Logo/Çağrı İşareti Kral FM
 • Yayın Ortamı Uydu ortamı, karasal ortam, kablolu radyo
 • Lisan Tipi U-RD / R1, K-RD Çok İl
 • Yayın Türü Tematik(Müzik-Eğlence)
 • Yazışma Adresi Ahi Evran Cad. No:4 Maslak- İstanbul
 • Telefon ve Faks 0212 335 00 00 - 0212 335 00 88
 • İnternet Adresi www.kralfm.com.tr
 • E-posta info@kralfm.com.tr
 • KEP kralmuzikmedyahizmetleri@hs03.kep.tr

SORUMLU MÜDÜR

 • Adı-Soyadı Zafer İLİK (Radyo Yayınları ve Programlarından Sorumlu Müdür)
  Levent USLU (Radyo Teknik Yayınlarından Sorumlu Müdür)
 • İletişim Bilgileri Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
 • Posta Adresi Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
 • E-posta Adresi sorumlumudur@kralfm.com.tr

İZLEYİCİ TEMSİLCİSİ

 • Adı-Soyadı Arzu HAKSUN GÜVENİLİR
 • İletişim Bilgileri Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
 • Posta Adresi Ahi Evran Cad. No:4 Maslak Sarıyer İstanbul
 • E-posta Adresi izleyicitemsilcisi@kralfm.com.tr