HABERLER

Yeşim Salkım, Türkü Albümü Yapıyor!

Güncelleme: 29.07.2014 06:15

cover

Mü­zik­te 25’in­ci yı­lı­nı kut­la­yan Ye­şim Sal­kım, Türk sa­nat mü­zi­ğin­den son­ra şim­di de ha­zır­lık­la­rını sür­dür­dü­ğü tür­kü al­bü­müy­le se­ven­le­ri­ne bü­yük bir sür­priz ya­pa­cak.

Bugün'den Okan Işık'ın haberine göre ün­lü sa­nat­çı Ye­şim Sal­kım, şu sı­ra­lar fark­lı bir he­ye­can ya­şı­yor. Mü­zik pi­ya­sa­sı­na pop şar­kı­lar­la gi­ren ve kla­sik­le­şen eser­le­re im­za atan Ye­şim Sal­kım, tür­kü al­bü­mü çı­kar­ma­ya ka­rar ver­di. Geç­ti­ği­miz ay Grup Gün­do­ğar­ken ile bir­lik­te ver­di­ği kon­ser­de ‘Şe­ker Oğ­lan’ tür­kü­sü­nü ses­len­di­ren ve bü­yük be­ğe­ni top­la­yan Yeşim Salkım, türkü albümünün ha­zır­lık­la­rına başladı.

TÜR­KÜ­LER SE­Sİ­ME  ÇOK YA­KI­ŞI­YOR

Yıl­lar ön­ce Ne­şat Er­ta­ş’­tan ‘Ya­lan Dün­ya’ ve Aşık Mah­su­ni­’den ‘Be­ni Be­ni­’ tür­kü­le­ri­ni albümlerinde ses­len­di­ren Sal­kım, “G­rup Gün­do­ğar­ken ile ‘Çağ­daş Tür­kü­le­r’ ad­lı kon­ser pro­je­siyle bu işe baş­la­dık. Tür­kü söy­le­me­yi se­vi­yo­rum. Se­si­me ya­kış­tı­ğı­nı söy­lü­yor­la­r” de­di.

AMA­CIM GENÇ­LE­RE SEV­DİR­MEK

Albümün repertuvar aşamasında olduklarını sözlerine ekleyen sanatçı, “Albümde ‘Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun’ türküsü mutlaka olacak. Kenarda kalmış, pek duyulmamış yorgun olmayan türküleri de ortaya çıkartmak istiyorum. Amacım türküleri yeni nesle taşımak modern soundlarla gençlerimize sevdirebilmek amacıyla bunu yapıyorum” diye konuştu. İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Klasik Türk Müziği mezunu olan Yeşim Salkım, 2001 yılında ‘Vefa Borcu’ isimli Türk sanat müziği albümü çıkarmıştı.

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  35 Yıldır Aşk'la!
  cover
  Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri Sahiplerini Buldu
  cover
  Nuray Hafiftaş Ölüm Yıldönümünde Anılıyor!
  cover
  Buse Varol, Alişan Çiftinin Bebekleri Dünya'ya Geldi!
  cover
  Doğu'nun Hikâyesi Müzikseverlerle Buluştu!