HABERLER

Muhakkak Okuyun! Cepte ve İnternette Yeni Dönem Başladı!

Güncelleme: 05.11.2014 06:32

cover

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u onayladı. Cumhurbaşkanlığının internet sitesindeki basın açıklamasına göre, Erdoğan'ın onayladığı kanun, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı  Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a göre, kimden geldiği belli  olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ila 10 bin lira arasında değişen  idari para cezaları verilecek.

Cumhurbaşkanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Erdoğan, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'u onayladı.

Kanuna göre, hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla  sözleşmenin yapılmasından önce, alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve  güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunacak.

Hizmet sağlayıcı, varsa mensubu olduğu meslek odası ile meslekle  ilgili davranış kurallarını ve bunlara elektronik olarak ne şekilde  ulaşılabileceğini belirtecek.

Alıcının, siparişini elektronik iletişim araçlarıyla vermesi halinde;  hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin  girilmesinden önce, ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşmenin şartlarının alıcı  tarafından açıkça görülmesini sağlayacak. Hizmet sağlayıcı, alıcının siparişini  aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit edecek.

Onaya uygun olması gerekecek

Ticari iletişimin ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel  kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak.

İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya  oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan  faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, açık ve şüpheye yer bırakmayacak  şekilde anlaşılır olacak.

Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak  kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik  iletişim araçlarıyla alınabilecek.

Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini  vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik  iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay  alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek.

Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun  olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile  telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer alacak.  İletide, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına  yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

Ret talebi

Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari  elektronik iletileri almayı reddedebilecek.

Hizmet sağlayıcı, ret bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla  kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna  ilişkin gerekli bilgileri sunacak. Ret talebin ulaşmasının ardından hizmet  sağlayıcı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak.

Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların içeriğini kontrol etmek ve  hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü  olmayacak.

Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel  verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri,  ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla  kullanamayacak.

Yaptırımlar

Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları  uygulamayanlar hakkında, 1000 ila 15 bin lira arasında değişen idari para  cezaları uygulanacak.

Ticari elektronik iletilerin bir defada birden fazla kimseye, onayları  alınmadan gönderilmesi halinde para cezası 10 katına kadar arttırılacak.

Abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama  makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme  vasıtalarının kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama, siyasi propaganda veya  cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla istek dışı haberleşme yapılamayacak.

Kimden geldiği belli olmayan mesaj ve ileti gönderenlere 1000 lira ila  10 bin lira arasında değişen idari para cezaları verilecek.

Para cezası

Alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde tanıtıcı bilgileri sunmayan  ve siparişin onaylanması aşamasında ödenecek toplam bedel de dahil, sözleşme  şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlamayan hizmet sağlayıcı ve  aracı hizmet sağlayıcılara 1000 liradan 5 bin liraya kadar idari para cezası  verilecek. Elektronik iletileri alıcılara onayları alınmadan gönderen ile  gönderdiği elektronik iletinin içeriği alıcıdan alınan onaya aykırı olan hizmet  sağlayıcıya da aynı ceza uygulanacak.

Alıcının siparişini aldığını elektronik iletişim araçlarıyla teyit  etmeyen ve alıcıya, sipariş verilmeden önce veri giriş hatalarını  belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi için uygun, etkili teknik araçları sunmayan  hizmet sağlayıcıya 1000 lira ila 10 bin lira arasında idari para cezası  verilecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks,  kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresine yer vermeyen, iletinin konusu,  amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin  bilgilere yer vermeyen hizmet sağlayıcılar da aynı cezaya çarptırılacak.

İndirim ve hediye gibi promosyon amaçlı yarışma veya oyunların  niteliklerini açıkça belirtmeyen, ret bildiriminin elektronik iletişim  araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlamayan, gönderdiği iletide  buna ilişkin gerekli bilgileri sunmayan ile talebin alıcıya ulaşmasının ardından  3 iş günü içinde elektronik ileti göndermeyi durdurmayan hizmet sağlayıcıya 2 bin  lira ila 15 bin lira arasında idari para cezası verilecek.

İstek dışı haberleşme yapılamayacak

Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanlarına istenilen bilgi, belge  ve defter ile elektronik kayıtları vermeyenlere de 2 bin liradan 5 bin liraya  kadar idari para cezası uygulanacak.

Ticari elektronik iletileri, alıcılara önceden onaylarını almadan  birden fazla gönderen hizmet sağlayıcılara ise 10 bin liradan 50 bin liraya kadar  idari para cezaları verilecek.

İşletmeciler; kendi sundukları hizmetlere ilişkin olarak abone ve  kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar,  elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının  kullanılması suretiyle doğrudan pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi  maksatlarla istek dışı haberleşme yapamayacak. İşletmeler, siyasi propaganda  faaliyetinde de bulunamayacak.

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Hakan Taşıyan'dan Samimi Açıklamalar!
  cover
  Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye!
  cover
  İbrahim Tatlıses'in Acı Günü!
  cover
  Viyana’dan Köprü ve Ötesi Rüzgarı Geçti!