HABERLER

Hande Yener'den Şok Eden İtiraf!

Güncelleme: 07.11.2014 09:32

cover

Ünlü popçu Hande Yener’den samimi açıklamalar. En büyük takıntısının ayakkabılar olduğunu ilk kez açıklayan Yener, “Yüzlerce çift ayakkabım var. Onlara ödediğim parayla bir ev alırdım” dedi.

Türk pop mü­zi­ğinin se­vi­len se­si Han­de Ye­ner, bu­gü­ne ka­dar açık­la­ma­dı­ğı bir za­afı­nı ilk kez iti­raf et­ti. Ayak­ka­bı­la­ra kar­şı ta­kın­tı­sı­nın ol­du­ğu­nu di­le ge­ti­ren ün­lü şar­kı­cı, “Gü­zel bir ayak­ka­bı gö­rün­ce ken­di­mi tu­ta­mı­yo­rum. Bir ayak­ka­bı mü­ze­si bi­le aça­bi­li­rim. Yüz­ler­ce çift ayak­ka­bım
va­r” de­di.

Ayak­ka­bı­la­rı­nı ko­ya­cak yer bu­la­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü şar­kı­cı, “Ba­zı­la­rı­nı da­ğı­tı­yo­rum ama özel kon­ser­le­rim­de, klip­lerde ve al­büm kapaklarında giy­dik­le­ri­mi sak­lı­yo­rum.

MORALİM BOZULUYOR

Ayak­ka­bı­la­ra çok pa­ra har­cı­yo­rum. On­la­ra öde­di­ğim pa­ray­la İs­tan­bu­l’­un elit bir sem­tin­de ev ala­bi­lir­dim. Böy­le dü­şü­nün­ce mo­ra­lim bo­zu­lu­yo­r” diye ko­nuş­tu.

AJDA PEKKAN'IN BİN ÇİFT AYAKKABISI VAR

Hande Yener gibi Ajda Pekkan’ın da en büyük tutkusu ayakkabı. Ünlü sanatçının evindeki özel ayakkabı odasında 500 bin lira değerinde yaklaşık bin çift ayakkabısı bulunuyor.

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  100 Tam Puanla Türkiye'ye Birincilik Getirdiler!
  cover
  Ferman Toprak'tan Yaz Sürprizi!
  cover
  Ebru Yaşar Metroda!
  cover
  Orhan Gencebay Sinema İçin Yeşil Işık Yaktı!
  cover
  Gökhan Kırdar'ın Sağlık Durumu ile İlgili Son Dakika Bilgisi!