HABERLER

Gonca Vuslateri Vasfiye Teyze'den Şikayetçi!

Güncelleme: 03.03.2015 13:33

cover

Can­lan­dır­dı­ğı Vas­fi­ye Tey­ze ka­rak­te­ri ile mil­yon­la­rın gön­lü­ne gi­ren Gon­ca Vus­la­te­ri, bü­rün­dü­ğü kam­bur ve huy­suz yaş­lı ka­dın ro­lü yü­zün­den has­ta ol­du.

haberine göre Gonca Vuslateri, yıldızı parladığı ‘Vasfiye Teyze’ rolü yüzünden rahatsızlandığını açıkladı. Ünlü oyuncu, kambur durmak zorunda kaldığı için omuz düşüklüğü yaşadığını bu sebepten tedavi olduğunu söyledi.

Rol ica­bı de­vam­lı kam­bur dur­mak zo­run­da ka­lan ün­lü oyun­cu, sağ om­zu­nun düş­tü­ğü­nü açık­la­dı. Bu yüz­den dert­li olan Vus­la­te­ri, fi­zik te­da­vi dok­to­ru­nun öne­ri­siy­le kas­la­rı­nı kuv­vet­len­di­ri­ci eg­zer­siz­le­re baş­la­dı­ğı­nı ak­tar­dı.

SAĞ­LAM VE SAĞ­LIK­LI BİR YOK­SUL­LUK­TAN GE­Lİ­YO­RUM

Set­te ‘Şu ka­dar sa­at ça­lı­şı­rı­m’, ‘Ka­ra­van­da şu­nu is­te­ri­m’ ve­ya ‘Şu sah­ne­ler­de oy­na­mak is­te­me­m’ gi­bi ku­ral­la­rı­nın ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Gon­ca Vus­la­te­ri şöy­le ko­nuş­tu:

“Sağ­lam ve sağ­lık­lı bir yok­sul­luk­tan ge­li­yo­rum. Or­ta ge­li­rin al­tı­na düş­müş ve 17 ya­şın­dan be­ri pa­ra ka­za­nan bi­ri­yim. Ani­ma­tör­lük, ves­ti­yer­lik, fi­gü­ran­lık gi­bi yap­ma­dı­ğım iş kal­ma­dı. Alın te­ri baş­ka bir şey ve ben o baş­ka­lı­ğa mü­kem­mel sa­hip çık­tım.”

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Türkü Sanat Hayatının 20. Yılını Sahnede Kutladı!
  cover
  Zara ve Rubato İlk Kez Aynı Sahnede!
  cover
  Yeni Dünyanın Eskimeyen Değeri, Radyo Daima Yeni!
  cover
  Hakan Taşıyan'dan Samimi Açıklamalar!
  cover
  Berdan'dan Alişan'a Şaşırtan Hediye!