HABERLER

Flaş! İrem Derici Sevgilisine Post-it'le Evlilik Teklif Etmiş!

Güncelleme: 12.09.2014 18:46

cover

Bugün'de yer alan habere göre yaz ba­şın­da çı­kar­dı­ğı ‘Kal­bi­min Tek Sa­hi­bi­ne­’ ad­lı şar­kı­sıy­la mil­yon­la­rın gön­lün­de taht ku­ran İrem De­ri­ci, geç­ti­ği­miz ay ni­şan­lan­dı­ğı rad­yo­cu Rı­za Esen­de­mir ile ya­rın ha­ya­tı­nı bir­leş­ti­re­cek.

Şar­kı­la­rıy­la di­ji­tal plat­form­da fır­tı­na­lar es­ti­ren De­ri­ci, ev­li­lik tek­li­fi­ni ken­di­si­nin yap­tı­ğı­nı açık­la­dı. İl­ginç bir yön­tem uy­gu­la­dı­ğı­nı be­lir­ten genç şar­kı­cı, “Rı­za­’ya ye­ni çı­kan sing­le­’mı gön­der­dim. İçi­ne de bir post-it ko­yup ‘Ev­len be­nim­le­’ di­ye not düş­tüm. CD ona ula­şın­ca be­ni ara­dı. ‘Ka­bul edi­yo­ru­m’ de­yin­ce he­men ai­le­le­ri­mi­zi ara­dık ve ni­şan­lan­dı­k” di­ye ko­nuş­tu.

44 MİL­YON İZ­LEN­ME SA­YI­SIY­LA TÜRK MÜ­ZİK TA­Rİ­Hİ­NE GEÇ­Tİ

Kli­şe­ler­den arın­mış bir dü­ğün­le ev­le­ne­cek­le­ri­ni ifa­de eden İrem Derici, “Düğün töreninde bir de sürprizimiz olacak. Sinan Akçıl,  Youtube’da 44 milyon izlenme sayısıyla Türk müzik tarihine adını yazdıran ‘Kalbimin Tek Sahibine’ adlı şarkımı piyanoda çalacak. Ben ve eşim de seslendireceğiz” dedi.

  

bana güzel bir şey çal

HABERLER tümü »

 • cover
  Polat Yağcı 3. Kez Baba Oldu!
  cover
  Saz Ustası Hayri Dev Hayatını Kaybetti!
  cover
  Müzeyyen Senar’ın 100. Yaşı Harbiye’de Kutlandı!
  cover
  Sibel Can’dan Yaz Turnesi!